Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CIILXA. 53
de handel alle volkeren der vier werelddeelen
Ie zamen, en verbreidt welvaart en genoegen
over den ganschen aardbol.
CHINA. II.
28. itet opzetten van de muts aan
eenen jongeling.
In Cliina worden door de landswetten din-
gen geregeld, welke in ons land buiten den
kring der opmerkingen vallen, en als van
weinig belang aangemerkt worden. De meeste
inwoners, zoo niet allen, zijn in China on-
vermogend om hunnen eigenen wil te volgen,
maar zij moeten doen wat hun bevolen wordt.
Intusschen zijn zij van de vroegste jeugd af
gewoon aan gehoorzaamheid geweest, en be-
schouwen die niet als slavernij ^ gelijk bij ons
wel eens te veel geschiedt. Al wat, bij voor-
beeld, tot de kleeding betrekking heeft, is door
wetten of reglementen bepaaldelijk voorge-
schreven. Dit is, sedert eeuwen herwaarts, bij
de Chinezen het geval geweest, zelfs de kleu-
ren der kleederen zijn door de wetten voor