Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
CHINA. 49
27. HET INZAMELEN VAN DE BLADEN DER
THEE-PLANT.
Het is ligt te begrijpen dat een groot ge-
deelte van het land met den theeboom of lie-
ver den theestruik (want het is een heester-
gewas) beplant is, wanneer wij nagaan hoe
ontzaggelijk veel thee er in ons land en in
gansch Europa verbruikt wordt. Bijzonder
^éne provincie in China, waar veel heuvel-
achtige grond is, levert dit belangrijke gewas
op. De theestruik gelijkt min of meer naar
den rozenstruik, en zoude eene aanmerkelijke
hoogte bereiken, indien men hem vrij liet op-
groeijen. Maar de Chinezen snijden de toppen
van alle de takken af, om die in hun bereik
te houden, en hen van den wortel af meer
spruiten te doen uitschieten. De bladen wor-
den eerst in het voorjaar afgeplukt, en daar-
na nog tweemaal, in den loop van den zomer.
De ondei'scheidene kwaliteit van de thee hangt
gedeeltelijk af van den grond waar zij groeit,
gedeeltelijk van den ouderdom der bladen,
alzoo de jongsten de besten zijn; en gedeelte-
lijk van de behandeling , welke de bladen on-
dergaan, nadat zij geplukt zijn. De grootste
3 *