Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
5o CHINA.
hoog, en uitnemend fraai verguld , beschil-
derd en verlakt is, waarop met groote, dui-
delijke letters alle artikelen vermeld staan
welke in den winkel verkocht worden. Deze
borden moeten noodwendig zeer hoog zijn,
alzoo het Chinesche lettevschrift niet hori-
zontaal gelijk het onze, maar perpendiculair
of van boven naar beneden gelezen wordt.
De paleizen der Mandarijnen of Rijksgrooten
vervullen een aanzienlijk gedeelte van de stad,
omdat zij uit eene menigte open pleinen be-
slaan, in welke de huizen niet aan elkander,
maar op eenen afstand van elkander gebouwd
zijn. Maar in het algemeen zijn de huizen
dezer ontzettend groote stad slecht en bekrom-
pen gebouwd, en velen daarvan hebben slechts
eene enkele verdieping.
De menigte van volk, dat elkander in de
straten verdi-ingt, is verbazend groot. Het
gedrang wox'dt aanmerkelijk vermeerderd door
de gewoonte van menigerlei handwerkslieden
om in de open lucht hun werk te verrigten,
terwijl vele anderen de stralen doorkruisen
om bezigheid en arbeid te zoeken.