Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
men hetwelk op die holwerken meer dan op
zijn eigen moed vertrouwt. Wij hebben ook
uit de geschiedenissen ervaren, dat djengis-
khan , en in latere jaren tamerlan vreesselij-
ke verwoestingen in China hebben aangerigt,
en uit dat land onberekenbare schatten buit
hebben gemaakt , hoewel het hun niet ge-
lukte het Rijk ten onder te brengen, noch
dat gene 't welk zij veroverd hadden te be-
houden. In het midden van de zeventiende
eeuw , onder do regering van eenen zwakken
Vorst, werd deze door een stoutmoedig muiter
omgebragt, die zich ook meester van zijnen
troon maakte. Maar een van de Chinesche op-
perbevelhebbers, die kloekhartig genoeg was om
het gezag van den overheerscher niet te wil-
len erkennen, riep de hulp in van eenen Vorst
der Mantsjoeh-Tartaren, die den overweldiger
doodde , en zich zeiven op den ledigen troon
plaatste. De tegenwooi-dige Keizer van China
is een nakomeling van dezen Tartaarschen
Vorst, zoodat de hier beschrevene kolossale
muur thans van geen ander belang, dan als
een voorwerp van merkwaardige oudheid is"
geworden.