Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
gelmatige bouw, de aanzienlijke lengte, en
de gelijke oppervlakte van de boorden dezer
grachten zijn bewijzen van de bekwaamheid,
van de grootmoedigheid en van de vlijt der
Chinezen. Sommigen dezer kanalen zijn meer
dan driehonderd en vijftig mijlen lang, en
voor jonken en wankangs (dat vrij groote
Chinesche vaartuigen zijn) bevaarbaar. De
kaden of kanten zijn doorgaans met gehou-
wen steenen belegd. Gewoonlijk echter wor-
den de vaartuigen, gelijk de ti'ekschuiten in
ons land, door de kanalen getrokken of gesleept.
De bevolking van China schijnt naar even-
redigheid en in vergelijking van andere Azia-
tische landen van die uitgestrektheid, zeer tal-
rijk te zijn. Volgens de meest geloofwaardige
berigten, bedraagt zij wel drie honderd millioe-
nen zielen. Bijna de helft van dit getal zijn
op het water geboren, en brengen op het wa-
ter hun gansche leven door; namelijk, zij ver-
laten nimmer hunne jonken of schepen, die
de grootte van eene hollandsche brik en som-
tijds van een fregat hebben, waarop eene
menigte huisgezinnen, elk in eene afzonder-
lijke scheepshut, hunne levensdagen doorbren-
gen. Ten einde zulk eene ontzaggelijke bevol-