Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEIN AZIE. 4i
Europeanen wordt slechts onder strikte be-
palingen 5 die naar volstrekte verbods-maat-
regelen gelijken, tot het land den toegang
vergund.
Volgens de aloude overleveringen of mon-
delijke vei'halen van vader tot zoon, was het
dit land waar noach henen trok, toen hij,
vele jaren na den zondvloed, zijne zonen en
hunne talrijke nakomelingen naar verschil-
lende gewesten der aarde wegzond.
Het gansche land is eene enkele onmete-
lijke vlakte, met schier geen enkelen berg
noch iels dat eigenlijk een berg kan genoemd
worden. De vlijt en schranderheid der Chine-
zen zijn door deze natuurlijke doch zonderlinge
gesteldheid van het land opgewekt en ont-
wikkeld geworden. Zij waren genoodzaakt
alle moeite aan te wenden om voor te ko-
men, dat hun land in een enkel algemeen moe-
ras verkeerde. Zij moesten derhalve eene me-
nigte kanalen, grachten of waterleidingen gra-
ven, waardoor niet alleen het overbodige wa-
ter wordt afgevoei'd , maar ook van de eene
stad naar de andex'e de gemeenschap onder-
houden en de verzending van goederen ge-
makkelijk gemaakt wordt. De hechte en re-