Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEIN AZIE. 4i
heden en zelfs tot de gerijfelijWieden en weel-
de van het leven behooren. Wat hierbij nog
van meer aanbelang geacht mag worden, is
dat de inwonei's van een zachtzinnigen aard,
van beschaafde zeden, en goedhartig van in-
borst zijn.
De schepen vertoefden hier een geruimen tijd.
Na een paar malen met de inwoners gespro-
ken te hebben, bekwamen de Europeanen van
hen verlof om hunne zieken aan den wal te
brengen, en zij ontruimden een grooten tem-
pel om de zieken daarin te huisvesten en te
verplegen. De huizen der priesters, die rond-
om den tempel waren aangebouwd, werden tot
hospitalen ingerigt. De aanzienlijkste perso-
nen van de plaats kwamen dagelijks de zieke
Europeanen bezoeken, en bragten hun allerlei
verkwikkende en gezonde spijzen. De Engel-
schen, die anders niet zeer hoog wegens hun-
ne dankbaarheid beroemd zijn , waren inder-
daad over dit heusch onthaal getroffen.
Ilier kwam een jongeling te overlijden, die
een' geruimen tijd zwaar en hopeloos krank
was geweest. De scheepstimmerman vervaar-
digde eene kist, en de inwoners van het land
delfden een graf. Den volgenden morgen