Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
nederingen, welke de Hollanders zich hier,
om het voordeel van den handel getroosten,
zonder zich te willen herinneren hetgeen zij
zeiven of hunne gezanten, hij hunne bezoe-
ken in China, zich herhaalde keeren hebben
laten welgevallen, en waarvan wij, indien
wij even als de Engelschen door nijd en af-
gunst verteerd werden, geen minder hekel-
achtig tafereel zouden kunnen vertoonen. Ei-
genlijk gezegd, is er geene hoegenaamde ver-
nedering in eene inschikkelijkheid zonder welke
het land volstrekt ongenaakbaar zoude zijn."
24. begrafenis van eenen zeeman op het
filand likwee (ook likeo).
Toen onlangs de EngelscTien een gezantschap
naar China zonden, vertoefden de schepen ,
welke Lord amiierst en zijn gevolg derwaarts
bragten , een geruimen tijd aan de oostelijke
kusten der Gele-Zee,en tusschen de eilanden
ten zuide van Japan, waarvan het voornaam-
ste Likwee genoemd wordt.
Deze eilanden hebben een' overvloed van
allei'lei voortbrengselen, die tot de benoodigd-