Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
godsdienst was. Hun haat tegen onzen Za-
ligmaker en zijn Evangelie is tot op den hui-
digen dag onverflaauwd gebleven. Eene der
manieren op welke zij dezen haat aan den dag
leggen , en daardoor tevens willen ontdekken
of er nog iemand onder hen aanwezig is die
aan de godsdienst der Portugezen gehecht is,
beslaat in het volgende gebruik, hetwelk jaar-
lijks bij hen vernieuwd wordt. Een zeker
getal crucifixen of kruisbeelden, en beelden
van de Maagd Maria, welke gelijk den Ja-
panezen van ouds bekend is, de Roomsch-
Katholijken in hoogen eerbied houden, worden
op zekei'e bepaalde tijden in alle de huizen
rondgedragen, en iedereen, jongen oud, zon-
der onderscheid, wordt gelast Ie voorschijn te
komen, en deze beeldjes onder de voelen te
treden. Zelfs de teedere voetjes van zuigelin-
gen worden op deze zinnebeelden van de chris-
telijke godsdienst geplaatst, om hun van de
vroegste kindsheid af eenen onuitwischbaren
afkeer tegen die godsdienst in te prenten.
Dit is inderdaad verschrikkelijk. Niet zoo
zeer omdat eenig beeld op zich zeiven iels
van bijzonder gewigt zoude zijn, maar de
beleekenis van deze Japansche plegtigbeid is