Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEIN AZIE. 39
zijn. Eigenlijk bestaan die Luizen slecbts uit
een enkel vertrek, dat, door de bekende Ja-
pansche schutten van geschilderd papier, in
afzonderlijke kamers verdeeld is. De daken
zijn gewoonlijk met tegels, doch bij rijke lie-
den met koper bedekt.
23. japanezen, het crucifix onder
hunne voeten tredende.
De Japanezen zijn een zeer ijverzuchtig
volk, bij uitstek bijgeloovig en blindelings aan
hunne voorouderlijke zeden en gebruiken ge-
hecht. Niet minder zijn zij aan hunne af-
zigtelijke afgoden verkleefd. Vele jaren gele-
den hadden zich de Portugezen in Japan hier
en daar nedergezet, en wendden veel moeite
aan om de Japanezen tot de Roomsch-Katho-
lijke godsdienst te bekeeren. Maar omdat zij
pogingen deden om zich met de zaken der
Regering te bemoeijen, werden de Japanezen
vreesselijk tegen hen verbitterd. Zij verdre-
ven hen uit hun land en vingen eene bloe-
dige vervolging aan legen iedereen zonder on-
derscheid, die een belijder van de christelijke