Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo
KLEIN AZIE.
japonnen zijn langer en fijner dan die van de
mannen. Het onderscheid der standen is al-
leen kenbaar door de stofFe, alzoo de kleede-
ren van voorname lieden van zijde, en die
van geringe menschen van katoen zijn.
22. eene japansche dame in haken sidan.
Dit gelijkt in ons oog, zoude men haast
zeggen, niet weinig naar een kruiwagen. Zoo
de arme slaaf vooraan ging, zoude hij ge-
makkelijker kunnen voortkomen, maar de Ja-
pansche vrouwen verkiezen deze manier, om-
dat de slaaf hun den rug niet zoude toewen-
den, hetwelk zij voor eene onverdragelij ke
vernedering zouden houden.
De Japansche dames hebben nog sommige
andei-e zonderlinge gebruiken. Als zij eens
zeer fraai en bekoorlijk willen zijn, verwen
zij de lippen purper en de tanden zwart, waar-
bij zij alle de haartjes van hunne wenkbraau-
wen uittrekken. De huizen der Japanezen
zijn van bamboes met kalk overdekt, en slechts
van ééne verdieping, gelijk in de meeste Azia'
üsche landen, die aan aardbevingen onderhevig