Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEIN AZIE. 37
luenigte kleine eilanden, die door eene storm-
achtige zee omringd zijn, heiwelk gedeeltelijk
de oorzaak is , dat deze eilanden weinig door
andere volken bezocht worden, en in zeker
opzigt als eene kleine wereld op zich zelve
zijn aan te merken. Maar de staatkunde
der Japansche regering is daarvan insgelijks
groolelijks oorzaak. De inboorlingen zijn
blijkbaar van de zelfde afkomst als de Chi-
nezen , met welken zij in gestalte en ge-
laatstrekken veel overeenkomst hebben. Het
land is rijk in goud en andere metalen , en
vele kunsten en wetenschappen zijn hier tot
een aanmerkelijken trap van volmaaktheid ge-
bragt. Wie kent niet het uitmuntend Japansch
verlaksel, dat in gansch Europa bewonderd,
maar nergens nagevolgd kan worden.
De kleeding der Japanezen beslaat uit een
of meer lange en wijde overkleeden , die met
eenen gordel om den middel vastgebonden
worden , en naar onze kamerjapons gelijken.
Het is gansch niet onwaarschijnlijk dat dit
woord japon van deze Japonsche of Japan-
sche overkleeden ontleend is. Mannen en vrou-
wen dragen het zelfde gewaad, maar de vrou-
wen dragen er meer te gelijker tijd en hunne