Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
deren, strooit hij een weinig mos aan den voet
van den boom op den grond, en zoodra het
dier bukt om daarvan te eten, laat de gul-
zigaard zich op zijnen nek nedervallen, klemt
zich tusschen de horens van het rendier vast,
en rukt het arme beest de oogen uit. In de
angst om van zijnen vijand bevrijd te wor-
den slaat het rendier zijn eigen kop tegeji
den boom aan tot dat het magteloos nederzijgt
en sterft, want de gulzigaai'd laat zijne prooi
nimmer los. Deze laatste toont nu duidelijk
dat hem dezen naam niet ten onregte gege-
ven is, want hij verslindt nu het doode lig-
chaam van het rendier tot dat hij zich naauwe-
lijks meer verroeren kan, en hij verlaat zijne
prooi niet voor dat hij die bijna geheel verteerd
heeft. In dezen toestand zoude men denken
dat hij zelf weldra eene buit van het een of
ander roofdier zoude worden, maar zijn af-
schuwelijke stank dient hem tot verdediging.
DE JAPANSCHE EILANDEN.
Deze eilanden maken een Keizerrijk ten ooste
van Azie uit. Het zijn drie groote eu eene