Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
naar mate de reiziger met zijnen stok aan de
linker-of regterzijde op liet ijs tikt. Wanneer
hij verlangt dat zij stilhouden, werpt hij zijnen
stok met de punt in de sneeuw vóór de slede
neder. Deze honden gaan in de vier maanden
van het zachter saizoen het gansche land door-
kruisen en zoeken alsdan hun eigen onder-
houd , terwijl zij, hij het invallen van den
winter, uit eigene beweging, ieder naar zijn'
ouden meester terugkeeren.
2 0. korte rekenkunst.
Het laat zich wel hegrijpen dat de Kamt-
schatdalen een zeer onkundig volk zijn , nu
wij gezien hebben, welk eene armzalige levens-
wijze de toestand van het land hen noodzaakt
te leiden. Zij hebben weinig vooruilzigt in
de toekomst t en denken slechts aan het tegen-
woordige. Hun begrip, strekt zich weinig
verder uil, dan tot hetgeen zij voor hetoogen-
blik noodig hebben. Wetenschappen derhalve,
worden in het geheel niet door hen beoefend-
Zij verdeden het jaar in tien maanden, doch
waarvan de eene langer dan de andere is.