Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
willekeurig of zonder andere wet, in geval
van nood, dan zijn' eigenen wil te kennen.
Indien hij tegen den een' of anderen edelman
van zijn Rijk verstoord is, zoo kan zijne on-
schuld hem niet altijd voor des Keizers gram-
storigheid beveiligen. Daarom wordt de Kei-
zer van Rusland ook Autokraat genoemd,
welk woord van het Grieksch afkomstig is ,
en Eigendunkelijk Heersclier beteekent. De
Keizers van Rusland hebben menigmaal aan-
zienlijke en voorname lieden en hooge Staats-
personen , wegens geringe misdrijven, of ook
wel uit persoonlijk mishagen, in ballingschap
gezonden. De gewone plaats werwaarls deze
personen gezonden worden is het evengemel-
de koude en woeste Siberië. Hier kwijnen zij
gedurende het overschot van hun leven, verre
van hunne vrienden en bloedverwanten, on-
der strikt opzigt. Ontvlugten is hun onmo-
gelijk, alzoo het land vol ondoorreisbare wil-
dernissen is, waarin zij onfeilbaar door koude
en ellende zouden moeten omkomen, indien
zij niet de hulp van een' talrijken stoet van
reisgenooten konden genieten.
In ons gezegend, ofschoon thans door on-
dankbaar verraad geteisterd , Vaderland is het