Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.

den w^rd. Met dit al heeft men op onder-
scheidene plaatsen vele beenderen van den
mammouth opgedolven, schedels, kinnebakken,
tanden en dijbeenen. Uit deze beenderen blijkt
onwederlegbaar dat het dier veel grooter dan
de olifant moet geweest zijn.
Een ongemeen warme zomer deed voor eeni-
ge jaren meer ijs dan gewoonlijk aan den rand
van de IJszee smelten, en hierdoor werd een
geraamte van eenen mammouth ontdekt, het-
welk een meer volledig zamenstel van het
dier was, dan men tot nu ergens had kun-
nen opsporen. Alzoo de beenderen van den
mammouth altijd zeer diep onder den grond
gevonden worden, is het niet slechts moge-
lijk, maar zelfs, uit hoofde van andere over-
eenstemmende omstandigheden , gansch niet
onwaarschijnlijk, dat dit gedierte tijdens den
algemeenen zondvloed voor altijd onder de
aarde bedolven is geworden.
18. russische bannelingen.
De Keizer van Rusland is een onbepaald
Monarch of Vorst, dat wil zeggen, hij regeert