Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.

l5. tameulan.
Djengis-khan , die in de dertiende eeuw
leefde, en, gelijic wij reeds opgemerkt heb-
ben, een zeer dapper en beroemd Tartaarsch
opperhoofd was, en verscheiden Tartaarsche
volksstammen onder zijne heerschappij ver-
eenigde, maakte van zijne magt gebruik om
op zijne naburen aanzienlijke overwinningen
te behalen. Hij overviel en plunderde een
groot gedeelte van Indië en van China. On-
geveer eene eeuw daarna stond er onder de
Tartaren een ander veroveraar op, wiens naam
tamerlan was. Hij was niet meer dan een
schaapherders-jongen, maar door vele uitste-
kende dappere bedrijven, verzamelde hij eene
groote menigte kloekmoedige aanhangers om
zich henen. Met deze oorlogszuchtige benden
viel hij in Perzië en overwon dat Rijk; ver-
volgens overheerde liij Indië, en veroverde
groote schatten. Naderhand maakte liij zicli
meester van Syrië en Damaskus. Hier werd
hem door den Griekschen Keizer verzocht om
bajazet, den wreeden en willekeurigen Turk-
schen Keizer , aan te vallen. De beide legers
trokken elkander te gemoet, en de veldslag
Azie. 2