Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
Wanneer hunne ouders en nabestaanden door
hoogen ouderdom zeer_ gebrekkig worden,
zoudt gij meenen dat de kinderen en jonge
lieden alles in het werk zouden stellen om
de oude lieden te hulp te komen, en ^oor alle
mogelijke vriendelijkheid hun lijden te ver-
zachten ? Het is er verre van af. Zij bouwen
eene kleine hut, doorgaans aan den oever
van eene rivier , en leggen den ouden , af-
geleefden lijder daarin neder, met een klei-
nen voorraad van levensmiddelen. Dan ver-
laten zij hem, en komen in het geheel niet
weder naar hem omzien. Bij gevolg komen
de arme slagtofTers door honger, dorst, ziek-
te, gebrek en koude, op eene ellendige wijze
en langzaam om het leven.
Neen ! zegt gij voorzeker bij het lezen van
dit betreurenswaardig vooroordeel, neen! dat
is om van te ijzen! Als mijne ouders of vrien-
den door ouderdom of ziekte ongelukkig zijn,
zal ik zoolang het in mijn vermogen is, al-
les aanwenden wat ik kan, om hun dienst en
hulp te bewijzen.