Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
Zoo ziet men hier wederom een bewijs dat
bij alle volkeren een begrip van een leven
na dit leven bestaat. Maar hoe gebrekkig en
ellendig zijn de denkbeelden van Heidensche
volken , die tot nu toe geene kennis van on-
zen Bijbel dragen, en voor welken de schatten
van het Christendom en de troostrijke waar-
heden van onze godsdienst nog altijd verbor--
gen zijn.
i4. het verlaten van zieke en
oude lieden.
Moet men zeggen dat menschelijkheid en
gevoel, en natuurlijk medelijden in deze lan-
den een zeer geringen graad van ontwikke-
ling bereikt hebben? of kan het mogelijk zijn
dat deze voorti-efielijke beginselen van men-
schelijke handelingen , welke ons door den
Schepper tot onderling geluk zijn ingescha-
pen , derwijze verbasteren kunnen, dat zij
drijfveêren van wreedheid worden? wat zul-
len wij zeggen, wanneer wij vernemen op
welk eene deernislooze wijze sommige Tartaar-
sche volksstammen hunne zieken behandelen,
zoodra zij hen voor ongeneesbaar houden ?