Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEIN AZIE.
TARTARIJE. IL
l5. tartaarsche begrafenis van een
volkshoofd of bevelhebber.
Vele Tartaarsche volksstammen verbranden
hunne dooden; zij begraven alsdan de assche
op den top van eene verheven plek gronds,
en stapelen een grooten hoop steenen over
dit graf. Het land is vol van zulke grafheu-
velen.
Het meerder getal der wilde en onbeschaaf-
de volksstammen begraven echter hunne doo-
den , en opdat hunne vrienden in de andere
wereld niet verstoken mogten zijn van de
genoegens en gemakken, welke zij in deze we-
reld genoten hadden, begraven zij bij het lijk
al wat zij denken dat hem na dit leven het
meest vermaak geven kan. Om deze reden
wordt gewoonlijk het beste rijdpaard van een
Tartaarsch Opperhoofd in het zelfde graf met
zijnen meester ter aarde besteld, terwijl de
wapenen, de gereedschappen en andere eigen-
dommen van het Opperhoofd er altijd wor-
den bijgevoegd.