Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
bi-engen het grootste gedeelte van hun leven
te paard door. Zij hebben groote jagtpartijen,
waarbij een aanmerkelijk aantal ruiters eenen
kring van zeer groote uitgestrektheid vormt.
Langzamerhand trekken zij nader naar een
gezamenlijk middelpunt, zoodat het wild ge-
dierte geduurzaam digter bij elkander wordt
gedreven , tot dat het onder het bereik van
de pijlen en pieken der jagers komt.
In de ruime vlakten van het land ziet men
zeer talrijke troepen van wilde, maar onge-
meen fraaije paax-den. Wanneer een jong
Tartaar zulk een paard wenscht te bekomen,
bestijgt hij zijn eigen ros, en neemt een lan-
gen staak met zich waaraan een touw met
een' vangstrop is vastgemaakt. Hij rijdt als-
dan in het midden van de troep der wilde
paarden, kiest er een hetwelk het meest naar
zijn zin is, en vervolgt het in alle wendin-
gen en bogten, tot dat hij het den strop om
den hals kan werpen. Het is gemakkelijk te
begrijpen dat deze jagt zeer veel behendigheid
vereischt, vooral omdat de jager geen zadel
gebruikt, maar zich op zijn paard in even-
wigt houdt, hoe snel het ook rennen moge.