Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i8 KLEIN AZIE.
scheiden stammen onder zijn gezag vereenigde
en met eene groote krijgsmagt in China en
Indie viel. Hij stierf in het jaar 1227, en
van dien tijd af verminderde allengs de magt
der Tartaren. Het land bestaat grootendeels
uit zeer uitgestrekte vlakten, welke men Step-
pen noemt. De Tartaren hebben geene vaste
woonplaats; zij trekken van de eene plaats
naar de andere, en voeren hunne tenten,
hunne kameelen en ander vee, benevens hun-
ne vrouwen en kinderen, overal met zich,
naarmate het saizoen en de gesteldheid van
den grond eene verandering van verblijf nood-
zakelijk maken, om voedsel voor menschenen
dieren te vinden.
10. TARTAARSCHE MAALTIJD.
Zwervende volken munten zelden uit in de
beoefening der Kunsten en Wetenschappen.
Even zoo min kunnen zij op beschaafdheid
van zeden roemen. Natuurlijk omdat zij ge-
noodzaakt zijn, zich dikwijls in armoede en
nooddruft te behelpen. Dit is niet het ge-
val met mezischen die een vast verblijf hebben,