Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
,6 KLEIN AZIE.
bezitten die barbaren als vaders en als moe-
ders? Hoe kan het mogelijk zijn dat zij hun
eigen kroost aan vreemdelingen voor eene
handvol gelds afstaan, om het nimmer Moe-
der te zien?
ASTRAKAN.
Wij wenden ons thans naar de Kaspische Zee.
Dit is een ontzaggelijk groot binnenmeer ten
noorde van Perzie. Het is aan alle kanten
met land omringd. Het is ruim driehonderd
en dertig Hollandsche mijlen lang en meer dan
tachtig mijlen breed. Ongeveer zestien mijlen
verder dan waar de rivier VVolga, die het
oostelijk gedeelte van Rusland bespoelt, in dit
meer valt, vindt men de stad Astrakan , die
zeer groot is en omtrent zeventig duizend in-
woners heeft. Deze stad is merkwaardig, om-
dat zij voorheen van al den handel uit In-
die, Perzie en Arabie naar Europa het middel-
punt was. Doch, sedert de schepen om de
Kaap de Goede Hoop naar Indie den weg heb-
ben gevonden, zijn de voortbrengselen uit de
gemelde landen veel goedkooper over zee dan