Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
eenen afschuw van hem geven. Wanneer zelfs
het menschelijk gelaat van alle schoonheid
ontbloot is, kan het bekoorlijk en met regt
bekoorlijk zijn door de uitdrukking van gevoel,
van menschenliefde, en van godsvrucht.
8. cmcassiers , die hunne vrouwen
verkoopen.
Ligchaams-sclioonlieid kan hare nadeelen heb-
ben , en wel zeer groote nadeelen. Schoon-
heid brengt ons menigmaal in de noodlottigste
verzoeking, en veroorzaakt niet zelden den
ondergang van het uitmuntendst zedelijk ka-
rakter. In ons eigen vaderland ontwaren wij
hiervan talrijke voorbeelden, maar in Circas-
sie gaan de rampzalige gevolgen eener meer
dan gewone schoonheid alle denkbeeld te boven.
Om u dit op te helderen, zal het genoeg zijn
u te melden, dat de ouders in Circassie hun-
ne kinderen, wanneer zij zeer schoon zijn, te
koop aanbieden. De meisjes, namelijk, worden
aan de doortrekkende kooplieden verhandeld,
om daarna als slavinnen aan de Turken ver-
kocht te worden. Welk menschelijk gevoel