Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo
KLEIN AZIE.
over alle zijne staten, tot dat hij eindelijk
ten gevolge van buitensporig drinken, te Ba-
bilon in den vx'oegen leeftijd van twee en
dertig jaren overleed.
ARMENIE.
7. EEN BASHKIRSCH MAN EN EENE
CIRCASSISCHE VROUW.
Alle natiën houden hunne eigene gestalte
voor de fraaiste. Nogtans is het onderscheid
in hunne onderlinge gelaatstrekken en lig-
chaamsgedaanten zoo groot, dat men ze nood-
wendig niet allen voor schoon kan houden.
Elk onbevooroordeeld oog zal de eene natie
leelijk en de andere fraai noemen. De Bash-
kir en de Circassische vrouw zijn bewoners
van zeer naburige landstreken, ofschoon er,
gelijk wij hier kunnen bemerken, een zeer
groot verschil in hunne gedaanten bestaat;
maar het ergste van allen is niet slechts het
gebrek aan schoonheid; men ontwaart in het
gelaat van den Bashkir duidelijk de trekken
van woestheid en gevoelloosheid. Melke ons