Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
werpen. Maar zijn talrijk leger werd op eene
verbazende wijze verminderd, en hij zelfwas
genoodzaakt in eene opene boot over de zee
te vlugten. Met weinig tusschenpoozingen duur-
de de oorlog meer dan honderd jaren voort.
Alexander, Koning van Macedonie, tot opper-
veldheer der Grieken legen de Perziers welke
destijds door Koning darius geregeerd werden,
benoemd zijnde, trok ten laatste over den Hel-
lespont in Klein Azie, met niet meer dan
twee en dertig duizend man voetvolk en vijf
duizend ruiters. Met dit kleine leger versloeg
hij bij de rivier Granicus zes maal honderd
duizend Perziërs. Nogmaals bragten zij vier
honderdduizend voetknechten en een honderd
duizend ruiters op de been, om alexander
nabij de stad Islus te keer te gaan, doch
hier werden zij op nieuws met een vea-lies
van honderd en twintig duizend man versla-
gen. Hoezeer zij andermaal den strijd beproef-
den, had de i'oem van Alexander, als over-
winnaar in dezen slag, zulk eenen schrik
verbreid, dat niets in staat was hem te be-
letten in Azie binnen te rukken. Darius werd
vei-raderlijk door een' zijner eigene officieren
om het leven gebragt, en Alexander heerschte