Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
KLEIN AZIE. " 1Ï
genot van goede herbergen; maar in de Turk-
sclie Staten ontmoeten de reizigers op zekere
afstanden, groote openbare gebouwen, M'elke
door openbare of bijzondere liefdadigheid op-
gerigt zijn, en Karavan-Sera genoemd worden.
Gewoonlijk bestaan deze gebouwen uit een vier-
kant plein, lietwelk met kamers omringd is,
achter welken stallen voor het vee gebouwd
zijn. Deze kamers bevatten zelden eenig huis-
raad. De reizigers moeten hunne matten om
te slapen, hunne keukengereedschappen en le-
vensmiddelen met zich brengen. Er zijn ech-
ter in steden of plaatsen waar veel handel ge-
dreven wordt enkele Karavan-seras, waarin lie-
den wonen, die gelijk de kasteleins in ons land,
de reizigers naar liun verlangen van de noodige
levensmiddelen en slaapplaatsen voorzien.
Aan den ingang ziet men een groot liek
met eene poort, en in het midden van het
plein is eene fontein. De reizigers die het
eerst aankomen nemen bezit van de Karavan-
Sera, ofschoon zij van de geringste volksklasse
zijn. Zeer dikwerf zijn Karavan-Seras, die
niet veel bezocht worden, niet alleen ledig
en woest, maar ook met velerlei ongedierte,
spinnekoppen, schorpioenen en dergelijken ver-
1