Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
dieren toe; om aan te duiden dat allen in de
gunstbewijzen der milde natuur deel nemen.
Op deze wijze werd bij de onwetende Hei-
denen , die geene Openbaring hadden, waaruit
zij betere kennis konden putten, de natuur
zelve als eene Godheid vereerd. Zij konden
den Almagtigen Schepper der natuur, den
Eenigen God niet ontdekken, door wiens Al-
magt alles voortgebragt werd, en door wiens
liefderijke Goedheid alleen de gansche Schep-
ping onderhouden wordt.
. Ten behoeve dezer godin diana verwekten
de Ephesiërs eenen opstand tegen den Heiligen
paulus, toen deze apostel in hunne stad onzen
Zaligmaker verkondigde, en de leer der Op-
standing predikte. Het verhaal daarvan vindt
men in het Nieuwe Testament, Hand. XIX.
5. het karavaan-serail.
Een Karavaan-Serail, gewoonlijk Karavan-
Sera genoemd, is gelijk de naam zelf aan-
duidt, een verblijf voor de reizigers. Men
vindt in de Oostersche landen geene herber-
gen en logementen zoo als bij ons. In de
meeste plaatsen van Europa vinden wij het