Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
5. troje. ACHILLES , iiet lijk van
HEKTOR rondslepende.
Homerus was een der oudste Grieksche
dichters, en overtrof alle de andere dichters
door de verhevenheid zijner denkbeelden. Een
zijner voornaamste werken wordt de Ilias ge-
noemd , omdat het betrekking heeft lot de
geschiedenis der Grieken, bij de belegering
van Ilium of Troje, welk beleg tien jaren
duurde. De Grieken wisten door eene aardige
krijgslist in Ti-oje binnen te komen. Zij maak-
ten een groot houten paard, en vulden het
binnenste, of den hollen buik daarvan met
gewapende soldaten. Hierop veinsden zij af te
trekken, of het beleg der stad op te breken,
en lieten het gemelde kolossale paard in hunne
legerplaats achter. De Trojanen vermoedden
geen kwaad en sleepten het paard in hunne
stad. Maar des nachts toen alles in rust was,
verlieten de Giieksche soldaten, die in den
buik van hel paard verholen waren, deze
schuilplaats, staken aan alle kanten de stad
in den brand, openden de pooi'ten, en lieten
het Grieksche leger binnen, hetwelk wederom
in de nabijheid der stad gekomen was, en
gereed stond om daar binnen te rukken.