Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XXr, Mevr. Vaw Meerten , Nuttige en aangename Men-
gelingen voor de jeugd ^ beueyens Gedichtjes van
M«". Rocidé van der Aa, lï, va» Lochem , P.Moens
en "W. H. Wark&ikck Bz. , met 12 plaatjes en een
muzijkstukje.........................ƒ -,8o,
— — hetzelve met gekleurde plaatjes, in kar-
ton.................................a 1,10.
XXII. -Lees- en Prentenboekje, voor kinderen van
6 tot 8 jaren, met i5 plaatjes, in 320-,w -,75.
■ De blinde Landman en zijne kinderen j
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.
naai het Engelsch, voor de Nederlandsche jeugd
bewerkt, met 6 platen................v 1,^5.
---— "Willem, Karei en Betje; een verhaal,
waaruit de kinderen een nuttig gebruik van het
geld kunnen leeren; met 16 plaatjes, in 32°.;; -,55.
-—— De Kermiswandeling, of onderrigt om-
trent den oorsprong van dit feest, alsmede het
nut en gebruik van de voornaamste koopwaren j
met 20 plaatjes, in 32o................0 -,90.
- Leerzaam en Nuttig Onderhoud voor kin-
deren ; benevens gedichtjes van Mr, Robidé vas
der Aa, H, van Lochem, J. P, L. Müller,
enz« met la plaatjes en i muzijkstukje. • 0 -^80.
- hetzelfde werkje met gekleurde plaatjes.
in karton.... ...................................1,10,