Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIV. N. Swart, Elize, voor Meisjes; in gr. 8vo. met
vignet..............................ƒ
XV, J. Haafner's Reizen, 4 dcelen j inhoudende, le. deel;
Lotgevallen op eene Reize van Madras over Tran-
quebaar, naar Ceilon; ae. deel: Reis te voet door
hel Eiland Ceilon j 3e. en 4e. deel: Reis in eenen
Palanquin; in 8vo. met platen........... 6,—.
XV/. F. Gikardet, De Ouderlijke Nalatenschap, of Brie-
ven van gene zijde des Grafs; met eene Voor-
rede van J. H. Krom ; in gr. 8vo. met
vignet............................... 3^6o*
XVII. F. Ehrekberg, De Vrouw in hare waarde en
grootheid. Uit het Hoogduitsch, naar de derde,
veranderde en vermeerderde uitgave, door J.
M. L. Roll; 2 deelen, in gr. 8vo. met
▼ignet................................ 5,8o.
XVHI. Sophia van Lissau, eene bijdrage tot de geschiede-
nis van het tegenwoordige Jodendom, Naar het
Engelsch door J. Cortius, predikant te Amster-
dam, met vignet, in gr, 8vo..........n 2,5o.
XIX. Vader Klemens; eene Roomsch-Katholieke geschie-
denis; met vignet, in gr. Svo......... 3,a5.
XX. Het welberaden besluit in de zaak van de Gods-
dienst; door de Schrijfster van Vader Klemens;
in gr. 8vo, met vignet................. 1,80,