Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
VII. Mevr. Van Meerten, Gids voor Jonge Lieden vau
Beschaafden Stand} tot regeling van hun gedrag,
bij hunne eerste intrede in de wereld, zoowel als
in hunne liuisselijke betrekkingen j in gr. 8vo. met
vignet..............................f i,5o.
VIII. Gumal en Lina, of het vermogen van het
Christendom ; Tooneelspel, in vijf bedrijven, in
Svo................................. -,75.
IX. I Penélopé, of Maandwerk aan het vrou-
welijk geslacht toegewijd: bevattende de besclirij-
ving en afbeelding van allerhande soorten van vrou-
welijke Handwerken j benevens eenige Lektuur,
over onderwerpen uit den vrouwelijken kring j
met gekleurde modellen, in gr. Svo., per
jaargang van 6 Nommers............... 7,5o«
X, —- Lektuur voor Vrouwen en Meisjes j of
iets uil de portefeuille van Penëlopé, le. — ^e,
deel, in gr. Svo. ..................... 12,-,
XI. - Godsdienstige A^oorlezingen voor jonge
lieden, ter voorbereiding lot het afleggen
hunner Christelijke Geloofsbelijdenis, in gr.
Svo................................. ^A^-
XII, N. SwART, Leerredenen, in gr. Svo........ 3,a5.
XIII. - Ernst en Karei, voor jongelingen, in gr.
Svo., met vignet....................... 2,75.