Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I46 HET HEILIGE LAND.
maakt ons dus op eene onderhoudende wijze met
elk land van den aardbol eenigermate bekend,
en schoon zijn reisverhaal uit den aard be-
knopt moet zijn , meenen wij hem echter tot
dien vijfden bundel zijner aanteekeningen al-
lezins te mogen aanmoedigen. Wij wenschen
hem derlialve eenen voorspoedigen overtogt
naar Java, (nopens welk eiland, en onze ver-
dere bezittingen in diens omtrek, zoo vele en
grove onwaarliedeji verspreid zijn geworden,)
en hopen hem in korten tijd weder bij ons
te zien , om te vernemen wat hij in den Oost-
Indischen Archipel der moeite waardig heeft ge
acht, op gelijke wijze als ten aanzien der vier
werelddeelen in het algemeen , in cen onder-
houdend verhaal aan zijne landgenooten me-
de te deden.