Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
het heilige land. 141
tijd tot nu toe altijd in bezit gehouden, en
verbieden thans den Christenen zeiven om ver-
scheiden gedeelten van Jeruzalem te bezoeken,
of zij vergunnen hun dit onder voorwaarde
dat zij eene zekere som gelds zullen betalen.
Zij hebben eene prachtige moskee gebouwd op
den berg waar men onderstelt dat de tempel
van salomon gestaan heeft, en die moskee
mag, op straffe des doods, door geene ande-
ren dan Mahomedanen betreden worden.
Hier eindigt het verhaal van onzen jeugdi-
gen reiziger. Wij meenen hem den lof niet
te mogen onthouden van in zijne aanteeke-
ningen kortelijk, al wat het meest merkwaar-
dig was, opgenomen te hebben. Hendrik nieuw-
poort heeft nu de vier werelddeelen door-
reisd , en van hetgeen hij daarin opgemerkt
heeft ons een getrouw verslag gegeven. Wij
vernemen met genoegen dat hij zich eerst-
daags naar onze Oost- en West-Indische be-
zittingen zal inschepen, en over die, voor
ons zoo bijzonder belangrijke gewesten, eenen
bundel van Merkwaardigheden in het licht
denkt te geven. De onvermoeibare reiziger