Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET HEILIGE LAND. 141
gejaagd, en die nog in leven waren gelaten,
werden in slavernij weggevoerd.
Toen pilatus verklaarde dat hij onschul-
dig was aan het bloed van christüs , dien
hij een onschuldig en regtvaardig mensch
achtte te zijn, i-iepen de Joden uit: "Zijn
bloed kome over ons en onze kinderen!" Deze
vloek werd op eene allerverschrikkelijkste wijze
bij de verwoesting van Jeruzalem, en wordt nog
tot op den huidigen dag, aan hen, voor eiken
onbevooroordeelden mensch blijkbaar, vervuld ,
alzoo de Joden na dien tijd nimmer meer in
staat zijn geweest om weder in het bezit van
hun eigen land te geraken, maar, als een ver-
acht, vervolgd en ellendig volk, over den gan-
schen aardbodem verstrooid, en, strijdig met
den loop der geschiedenis vaii alle landen en
volken, nimmermeer onder andere natiën ver-
mengd zijn; zoo dat zij in denloop der eeuwen als
een eeuwigdurend wonderwerk, schoon over den
geheelen aardbol verspreid, afzonderlijk en afge-
scheiden in wezen, tot een bewijs van de waarheid
der woorden van christus verstrekken, om hier-
na, in hunne bekeering tot het Christendom, de
goddelijke magt en genade van christus, in der
Joden heilrijke herstelling te doen uitblinken.