Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
lo KLEIN AZIE.
de Turken altijd dat deze reizigers verbor-
gene schatten zoeken. Zij hebben geen het
minste besef van de waarde van standbeelden,
hoe kunstig en fi-aai die ook bewerkt mogen
zijn. Zij lagchen over de dwaasheid der Euro-
peanen, wanneer zij dezen eene aanzienlijke som
gelds voor het eene of andere fraaije gewrocht
der aloude beeldhouwkunst zien besteden.
Indien phidias , die bei'oemde kunstenaar
der Oudheid, immer hadde kunnen denken,
dat een barbaarsch volk, woest en dom, zij-
ne grootste meesterstukken aldus vernielen
konde, hoe zoude hij ter neder geslagen en
ontmoedigd zijn geworden. De kunstbeitel
zoude zijne hand ontvallen zijn, en welligt
zoude hij zich nimmer met de beeldliouwkunst
meer hebben bezig gehouden. Het gedrag der
Turken vertoont ons in dit opzigt een le-
vendig voorbeeld der treurige uitwerkselen van
onkunde en bijgeloof; Want de godsdienstleer
van Mahomed verbiedt het gebruik of bezit
van eenigerlei schilder- of beeldwerk, en heeft
in het algemeen de strekking om de volgelingen
van dien gewaanden profeet in eene altijddu-
rende onwetendheid en domheid te houden.