Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I46 HET HEILIGE LAND.
is eigenlijk niets belagchelijk; minst van allen
iets dat op Godsdienst of Godsvereering be-
trekking heeft. Ten hoogste heeft men me-
delijden met dwaze dweepers, die het Chris-
tendom miskennen, en het daarom, zeer na-
tuurlijk, ook niet kunnen belijden.
« De Liefde zegt: veroordeel niet,
<I Opdat m' u niet veroordeel'."
83. verwoesting van jeruzalem.
Toen onze Verlosser zich op aarde bevond,
voorspelde hij de geheele vernieling van de slad
Jeruzalem, wier bewoners zoo goddeloos den
Messias verwierpen, hem vervolgden, en ein-
delijk hem door de wreede, en destijds voor schan-
delijk gehouden, kruisiging ter dood bragten.
In volkomene overeenstemming met de woor-
den van onzen Heiland veroorzaakten de Jo-
den, door eenen opstand tegen de Romeinen,
dat deze laatsten met een magtig leger, onder
bevel van titus naar Jeruzalem trokken. Na
eene langdurige en bloedige belegering werd
de tempel verbrand, de gansche slad werd
geslegt, de inwoners werden over den kling