Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET HEILIGE LAND. 141
om de beloofde geldsommen te verkrijgen, en
om die reden zoodanige plekken gronds wil-
lekeurig aanduidden, welke eenige waarschijn-
lijke gelijkenis met de wezenlijke tooneelender
Heilige gebeurtenissen konden opleverenj bewe-
rende dat deze plekken die zelfde plaatsen waren.
Het was te denken dat eene plaats die zoo boven
alles gedenkwaardig en gewigtig was als de graf-
stede van onzen Heiland, niet zonder naspo-
ring zoude blijven. Men zocht met ijver, en
vond weldra hetgeen men den berg Calvaria
noemde. Men betuigde en verzekerde met
alle mogelijke welsprekendheid, dat men het
graf van onzen Heiland gevonden had, en er
werd over die plaats eene Kapel gebouwd om
ze van andere ooiden te kunnen onderschei-
den. Aldus heeft men later gelegenheid ge-
vonden om bedevaartgangers, die Jeruzalem
bezochten, en zelfs nog op den huidigen dag
de pelgrims die zich derwaarts begeven, te
misleiden, en men houdt elk jaar omstreeks
Paschen eene in het oog van het gemeen be-
lagchelijke feestviering, die aan de monnikken,
welke het bedrog ijverig staande houden, niet
weinig gelds in den zak speelt.
Voor den verstandigen of denkenden mensch