Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I46 HET HEILIGE LAND.
naar Jeruzalem trekken, en somtijds ten ge-
talle van tweeduizend mensclien te zamen
reizen, worden naar de Jordaan vergezeld,
alwaar zij zich alsdan baden, en daardoor ten
minste het voordeel genieten van bij hunne
te huiskomst iets te kunnen vertellen.
HET HEILIGE LAND. HL
82. de kerk van het heilige graf.
Schier bij elke schrede welke de reiziger in
Judea doet, ontmoet hij moeijelijke en kost-
bare pogingen van bijgeloovigen godsdienstijver
om de plaatsen, welke de Heilige Schriften
vermelden, aan te duiden en te versieren.
Eene alwijze Voorzienigheid echter heeft ge-
wild of vergund, dat oorlogen en wreedaar-
dige vijanden elk gedenkteeken, waardoor zoo-
danige plaatsen onderscheiden zouden kunnen
worden, ten eenemaal uitgewischt en vernie-
tigd hebben. Maar alzoo helena, demoeder
des Keizers constantinus , aanzienlijke beloo-
ningen voor het opsporen en aanwijzen van
zulke plaatsen uitloofde, is het ligt te bevroe-
den dat baatzuchtige lieden alles aanwendden