Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET HEILIGE LAND. 1^7
8j. de rivier de jordaan.
Deze rivier ontspringt in de gebergten van
Libanon, en strekt haren loop langs het oos-
telijk gedeelte van Judea, door het meer van
Tiberias of de zee van Galilea, tot dat zij
eindelijk in de Doode Zee, na eenen loop
van ruim dertig hollandsche mijlen, verloren
gaat. In den winter is deze rivier zeer klein,
maar wanneer de lentezon de sneeuw op het
gebei'gte doet smelten, zwellen hare wateren
en zij overstroomt hare oevers.
De Jordaan is in de Gewijde Geschiedenissen
zeer beroemd. Hare wateren rezen overeinde,en
lieten eenen droogen doorgang voor de kinderen
Israels, toen zij, onder geleide van josua, naar
het land Canaan trokken. En in latere lijden
was deze rivier merkwaardig door den Heili-
gen Doop door johannes den dooper aan jezus
toegediend, en door het langdurig verblijf vau
onzen Goddelijken Verlosser aan hare oevers-
De boorden van de Jordaan worden thans
door horden van roofzieke Arabieren door-
kruist en onveilig gemaakt, weshalve het rei-
zen in die landstreek gansch niet vrij van
gevaren is. De bedevaartgangei's die jaarlijks
7 ^