Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I46 HET HEILIGE LAND.
in gesprek trad, die water kwam halen aan
de put welke jakob eertijds gebruikt had ,
na dat hij het stuk gronds van de inwoners
des lands gekocht had, terwijl hij in dat land
voor eenen tijd zijn verblijf hield. Wij lezen
dit omstandig in het drie en dertigste hoofd-
stuk van Genesis of het eerste boek van mo-
zes. Jakob gaf deze waterput in vervolg
van tijd aan de kinderen van jozef. Dit is
nabij de stad welke eertijds Sychem, of Sy-
char genoemd werd, doch thans Naplousa heet.
De put wordt door de bewoners dezer stad
tot op den huidigen dag in groote eere ge-
houden. Voorheen was over dezen put eene
soort van kerk of kapel gebouwd, zoo als ge-
bruikelijk was op alle plaatsen, waar men
wist of meende dat de Zaligmaker tegenwoor-
dig was geweest. Thans is er nog een ge-
welfd overdeksel van steen over den put ge-
bouwd , en de opening van dezen laatsten is
met een grooten platten steen bedekt, gelijk
zulks in de Oostersche landen het gebruik is.