Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET HEILIGE LAND. 141
bouwtrant zijn , nogtans voorgewend wordt
door den Engel in de rots gebroken Ie zijn,
toen hij aan maria verkondigde dat zij den
lang beloofden Messias ter wereld zoude bren-
gen. Vermits de monnikken door het vertoo-
nen van zulke dingen aan vreemde reizigers
geld winnen, is het gemakkelijk na te gaan
dat zij , hoezeer de dwaasheid van zulk een
vertelsel in het oog loopt, niettemin aan geen
de minste tegenspraak gehoor willen geven.
Wanneer derhalve het gemoed door bijgeloof
misleid , of door voorwerpen van eene ver-
keerde godsvereering verbijsterd wordt, is er
niets zoo ongerijmd ie bedenken dat niet voor
waarheid kan aangenomen worden. Zij die
aan zulke, door monnikken verzonnen, en
uit eigenbaat uitgestrooide wonderverhalen
geloof hechten, behoorden te bedenken, dat
onze Goddelijke Heiland niet minder van Bij-
geloof dan van Ongeloof afkeerig was.
80, de put van jakob.
De Evangelist johannes beriet ons dat onze
Heer jezus met eene Samaritaansche vrouw
Azie. 7