Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
RLEh\ AZIE. 5
2. het vernielen der kunstwerken
0oor de turken.
Wij hebben opgemerkt dat de Turken, ten
gevolge hunner onkunde en gebrek aan allen
kunstsmaak, de schoonste sieraden der beeld-
houwkunst en andere fraaije werken vernie-
len. Als een bewijs hiervan is niets gewoon-
lijker, dan hen de heerlijkste overblijfselen van
Grieksche tempels of badhuizen onder den voet
te zien halen, alleen om de steenen daarvan
te bekomen, om het een of ander ellendig
huis te bouwen, waarin men dikwijls eene
zuil het onderst boven ziet staan, terwijl het
kapiteel op eene geheel andere plaats van het
huis ligt. Zoo ziet men ook menigmaal fraaije
beelden- met het hoofd naar beneden en de
voeten bovenwaarts gekeerd. Zij gevoelen hoe-
genaamd niets van de schoonheid der heer-
lijkste kunstgewrochten, en zagen dikwijls de
fraaiste beelden door midden, alleen om van
het marmer, waaruit zij vervaardigd zijn ,
kalk te branden.
Wanneer Europische liefhebbers der kunsten
en wetenschappen door Azie reizen, om ge-
denkstukken der oudheid op te sporen, denken