Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET HEILIGE LAND. 141
Men meent dat op den top van dezen bei'g
onze Zaligmaker zijne gestalte verwisselde en
in zijne heerlijkheid verscheen, hebbende mo-
zes en eliah bij hem, die met hem spraken.
Zoodanig werd hij gezien door drie zijner
discipelen, terwijl zich uit den hemel eene
stem deed hooren : » Deze is mijn geliefde Zoon,
in welken Ik mijn welbehagen heb: hoort
hem!" gelijk wij bij mattheus , Hoofdstuk 17,
omstandig lezen.
De grond op en bij dezen berg is zeer on-
vruchtbaar, doch wordt thans door Arabie-
ren bewoond. Het omliggende land wordt door
oorlogzuchtige volkeren onveilig gemaakt, die
onophoudelijk tegen elkander in strijd en krijg
zijn, en het reizen in deze gewesten zeer ge-
vaarlijk maken.
78. de zee van galilea.
Deze naam wordt gegeven aan een meer,
door hetwelk de rivier Jordaan midden heen
loopt. Het is omtrent vier Hollandsche mijlen
lang en anderhalve mijl breed, en bevat,
volgens het getuigenis der reizigers, eene groote
menigte visch. Somtijds wordt dit meer ook