Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET HEILIGE LAND. 141
HET HEILIGE LAND. L
Dit land is het aloude Canaan, en werd
Palestina genoemd, van de Philistijnen die
eenmaal de kusten daarvan bewoonden. La-
ter droeg het den naam van Judea, en als
het land waar de Tempel Gods gebouwd was,
en waar onze Goddelijke Verlosser zich ophield,
waar hij zijne wonderwerken verrigtte en den
kruisdood onderging, noemt men het in onze
dagen het Heilige Land.
Dit gewest is niet bijzonder groot, alzoo
het maar ongeveer zestig hollandsche mijlen
lang en op sommige plaatsen geen zestien mij-
len breed is. Uit de natuur is dit land vrucht-
baar, en heeft voorheen aan eene talrijke
bevolking haar onderhoud verschaft. Maar nu
is het in het bezit van een onkundig en ti'aag
volk, hetwelk, door hunne Turksche over-
heerschers onderdrukt wordende, den grond
onbebouwd laat, zoodat men op vele plaat-
sen vruchtbare plekken geheel woest en ver-
waarloosd ziet, en overal wildernissen aantreft.
Ook is de hedendaagsche bevolking gering,
armoedig en ellendig.