Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
i3a SYRIË.
een schitterend prachtig gebouw, hetwelk men
onderstelt een tempel der Zon geweest te zijn.
Hier ziet men eene kolonnade of rei van zui-
len van vier duizend voeten lengte, door
welke men naar een prachtig mausoleum of
eene graftombe gaat. De zuilen zijn van wit
raarmei-, en de bearbeiding is allerfraaist. Tem-
pels porticos, en half vernielde bouwstukken
van den schoonsten stijl vertoonen zich hier
aan alle kanten. Men nadert Palmyra door
eene lange vallei, en geheel onverwachts ont-
waart men dit groot maar treffend schouwspel
in het midden eener onafzienbare zandvlakte.
71. aleppo. de bazaar.
De stad Aleppo is, tot op den huidigen dag
eene gewigtige en belangrijke plaats, ten op-
zigte van welvaart, pracht, bevolking en han-
del. Gelijk in vele andere Oostersche landen het
geval is, bestaan de huizen uit groote vier-
kante pleinen , met gallerijen, vertrekken,
kamers en kleine woonhuizen voor bedienden.
Het buitenste van het gansche gebouw vertoont
niets anders dan naakte, doode muren zon-