Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
SYRIË. i33
den het hooge standpunt van vroegere eeuwen
gezonken•
70. palmyra.
Een der treffendste overblijfselen van aloude
grootheid in Syrië wordt nog in de puinhoo-
pen van Palmyra bewonderd. Deze stad werd
eertijds Tadinor in de woestijn genoemd , en
is, zoo men meent, door Koning saloho ge-
bouwd geworden. De puinhoopen die thans
nog aanwezig zijn, moeten echter in eenen
veel lateren tijd gebouwd geworden zijn , ver-
mits zij in de Grieksche orde zijn. De Ko-
ningin zenobia , die hier met grooten voor-
spoed regeei^de, verwierf zich eenen onsterfe-
lijken roem door den heldhaftigen en lang-
durigen tegenstand welken zij den Romeinen
bood. Maar ten laatste werd zij door deze we-
reldveroveraars ten onder gebragt 5 van de-
zen tijd af vei^loor de prachtige stad Palmyra
hare vermaardheid en geraakte allengs in ver-
val, tot dat zij geheel te gronde ging.
De opmerkzaamheid der reizigers wordt voor-
namelijk opgewekt door de overblijfselen van