Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ARABIE. ia3
69. de semoem.
Het zand der woestijnen van Arabie wordt
door de loodregte brandende zon tot een
hoogen graad verhit; en de invloed der gloei-
jende zonnestralen deelt zich in deze landen
aan den geheelen dampkring mede. De win-
den, die over zulke zandvlakten waaijen , ver-
gaderen deze verstikkende hitte van den te-
rugkaatsenden grond, en wanneer de wind
sterk is verheft hij dikwerf eene soort van
wolk, uit ligt stuifzand bestaande, en sleept
dien met zich mede. Wee alsdan elk levend
schepsel dat zulk een zandvuur inademt, het
zij mensch of dier, hij komt daarbij gewis-
selijk om het leven. Reizigers bespeuren dik-
wijls zulk eene wolk in de verte, in de ge-
daante van een dikken nevel van eene pur-
pere kleur. Zoodra men dien nevel of
zandgloed ontwaart, geeft men aan de gan-
sche karavane een teeken van a\sivm: Semoem:
de Stikwind! Zoodra deze kreet gehoord
wordt wei'pt alles zich ter aarde neder, en
het is merkwaardig dat de kameelen, welke
de karavaan vergezellen, insgelijks ter aarde
storten. Men houdt het aangezigt zoo digt
6