Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
124 arabie.
zwervend volk te noemen zijn, vindt men
echter in de zuidelijke en meer bebouwde ge-
westen van het land vele prachtige paleizen
en wel bevolkte steden.
Sommigen hunner binnenvertrekken zijn
zeer groot en fi'aai, en rondom met spiegels
behangen. De zoldering is met vergulde ver-
sierselen getooid. Rondom de wanden staan
lage rustbanken, sofas, die kostbaar geborduurd
zijn, en de vloering is met heerlijk gewerkte
tapijten bedekt. Hier en daar ziet men in
het midden der zaal eene fontein springen.
De koelte van dit frissche water is in zulk
eene heete luchtstreek bijzonder aangenaam.
De huizen zijn altijd derwijze ingerigt, dat
de woonvertrekken der vrouwen achter in het
gebouw, en buiten het gezigt zijn. Arabie-
ren, die niet vermogend genoeg zijn, om af-
zonderlijke woonvertrekken voor hunne vrou-
wen te hebben, roepen hen, bij het ontvan-
gen eens vreemdelings toe : » verwijdert u!"
waarop de vrouwen zich onverwijld verber-
gen , en zelfs voor de boezemvrienden van
den huisheer nimmer te voorschijn komen.