Boekgegevens
Titel: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Auteur: Taylor, Isaac; Olivier, J.; Zürcher, J.C.
Uitgave: Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 183-? *
2e dr; 1e dr.: 1831
Opmerking: Vert. van: Scenes in Asia, for the amusement and instruction of little tarry-at-home travellers. - 1819
Vervolg op: Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika ...
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, OTM: OK 05-24
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204826
Onderwerp: (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie: geografie van Azië
Trefwoord: Geografie, Azië
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, in het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ARABIE. ia3
ander vee. Het Arabische paard is ongemeen
fraai, moedig, sterk en vlug, en wordt met
even zoo veel zorg en liefde als een kind van
het huisgezin opgekweekt. De tenten der Be-
du'inen zijn met geitenhaar bedekt, en kun-
nen in weinig oogenblikken tijds opgeslagen
worden, waar en wanneer zij goeden grond
aantreffen om hun vee te laten grazen.
Ofschoon deze Arabieren zeer genegen zijn,
om de reizigers, welke zij ontmoeten te plun-
deren, niettemin zijn zij bij uitnemendheid
hulpvaardig en vriendelijk jegens vreemde-
lingen die hen om huisvesting of levensonder-
houd verzoeken. Een reiziger die hen met
beleefdheid bejegent en hunne dienstwilligheid
inroept kan altijd van een goed onthaal en
van eene zeer vriendelijke behandeling ver-
zekerd zijn.
68. BINNENVERTREKKEN DER ARABIEREN.
Hoewel het grootste gedeelte der zwervende
Arabieren, niet veel minder dan de even-
gemelde Beduinen, een nomaden-- of om-
6 **